Lịch học

Nội dung học – download

Các bạn có thể chọn các buổi học sau:

1. Thứ Hai, Tư, Sáu (246): 8h30-11h30, 13h30-16h30

2. Thứ Ba, Năm, Bảy (357): 8h30-11h30, 13h30-16h30

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ tại phòng tranh saigon clay Art hoặc gởi email: